Karlskrona Schackvänner
Bildad 1924
Postgiro 20 39 78 - 2
Bankgiro 129-0022
 
Ordförande: Tommy Magnusson, Kropp pl 214 Haga, 371 94 LYCKEBY, tel: 0455-293 53
Sekreterare: Erik Hallén, Sunna Kanalväg 4E, 371 41 KARLSKRONA, tel: 0455-296 40

Kassör: Peter Sandborg, Alamedan 15, 371 31 KARLSKRONA, tel: 0455-123 28
Ungdomsledare: -

Spellokal: Alamedan 11 (KFUM), tel: 0733-010059
Adress: Box 157, 371 22 KARLSKRONA
Speldagar: Tisdagar kl. 1830