Högre rankad Lägre rankad
Differens Vinst Remi Förlust Vinst Remi Förlust
0-10 16 0 -16 16 0 -16
11-33 15 -1 -17 17 1 -15
34-56 14 -2 -18 18 2 -14
57-79 13 -3 -19 19 3 -13
80-102 12 -4 -20 20 4 -12
103-126 11 -5 -21 21 5 -11
127-151 10 -6 -22 22 6 -10
152-178 9 -7 -23 23 7 -9
179-207 8 -8 -24 24 8 -8
208-236 7 -9 -25 25 9 -7
237-270 6 -10 -26 26 10 -6
271-308 5 -11 -27 27 11 -5
309-352 4 -12 -28 28 12 -4
353-409 3 -13 -29 29 13 -3
410-499 2 -14 -30 30 14 -2
500- 1 -15 -31 31 15 -1

För spelare med rating > 2200
  Högre rankad Lägre rankad
Differens Vinst Remi Förlust Vinst Remi Förlust
0-10 8 0 -8 8 0 -8
11-33 7 0 -8 8 0 -7
34-56 7 -1 -9 9 1 -7
57-79 6 -1 -9 9 1 -6
80-102 6 -2 -10 10 2 -6
103-126 5 -2 -10 10 2 -5
127-151 5 -3 -11 11 3 -5
152-178 4 -3 -11 11 3 -4
179-207 4 -4 -12 12 4 -4
208-236 3 -4 -12 12 4 -3
237-270 3 -5 -13 13 5 -3
271-308 2 -5 -13 13 5 -2
309-352 2 -6 -14 14 6 -2
353-409 1 -6 -14 14 6 -1
410-499 1 -7 -15 15 7 -1
500- 0 -7 -15 15 7 0